Elarbeten

Vilka elinstallationer får man utföra själv?

De flesta elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker men det finns enklare arbeten du kan utföra själv. Felaktiga elinstallationsarbeten kan, förutom fängelsestraff och böter leda till olyckor och bränder. Så det är bra att vara försiktig och ta reda på vad som gäller.

Detta får du göra själv:

  • Byta glödlampa
  • Reparera skarv- och apparatsladdar
  • Byta ut lamphållare
  • Ersätta befintliga vägguttag placerade i en egen dosa (högst 16 a)
  • Ersätta befintliga strömbrytare placerade i en egen dosa (högst 16 a)
  • Återställa utlöst säkring och byta ut proppsäkring
  • Montera skarvsladdar
  • Montera sladdströmbrytare och stickproppar

Kom ihåg att arbetet måste kunna kontrolleras och vara utfört på ett korrekt sätt, om du är minsta osäker bör du överlåta arbetet till en behörig elektriker. Du kan enkelt kolla via Elsäkerhetsverket vilka installationer du får göra själv. 

Vill du låta en behörig elektriker utföra arbetet? Kontakta oss på 020-22 33 11 skicka ett mejl till kontakt@jourett.se eller fyll i vårt Kontaktformulär.