Jordfelsbrytare

Installation av jordfelsbrytare – Vad ska man tänka på?

Idag är det krav att ha jordfelsbrytare i de flesta nyproducerade anläggningar, en där det inte finns krav, till exempel i vissa utrymmen i äldre anläggningar är en jordfelsbrytare en billig livförsäkring. En korrekt utförd och underhållen elanläggning är det bästa skyddet mot elbränder och elolyckor. Jordfelsbrytare (JFB) är ett komplement till säkringarna i en elcentral eller en utrustning och bryter strömmen vid felströmmar mot jord. En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara har skyddseffekt för jordade uttag. De ger dock personskydd även i ojordade uttag. Källa: Wikipedia

Varje år drabbas svenska hem av bränder och elolyckor, något som kan undvikas genom en enkel installation.

Installera Jordfelsbrytare – en billig livförsäkring

Att installera en jordfelsbrytare är en billig livförsäkring om man bor i en gammal fastighet. Den bryter strömmen snabbt, inte bara vid jordfel men också vid fel i elanläggningen och de apparater man använder. Kom bara ihåg att som andra apparater så håller en jordfelsbrytare inte i evighet. Och kom ihåg att testa den minst två gånger per år. Alla jordfelsbrytare har en testknapp. Den här knappen, som ofta är märkt med ett T, kan användas för att testa om den fortfarande fungerar. När du trycker på testknappen så ska strömmen i huset brytas. Bryts inte strömmen så bör undersöka jordfelsbrytaren och byta ut den om den inte fungerar.Elsäkerhetsverket har mera information om installation och användning av jordfelsbrytare. 

Behöver du installera en jordfelsbrytare så måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag, det är inget man får göra själv. Du är varmt välkommen till Jourett för mera information eller för offert på en installation.

Kontakta oss på 020-22 33 11 eller mejla oss på kontakt@jourett.se så får du snabbt hjälp!