Felsöka jordfelsbrytare

Felsökning av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren fungerar som ett komplement till säkringarna i din elcentral och har som jobb att frånkoppla när felström uppnår ett givet värde. Trots att vi i Sverige håller en hög elsäkerhetsnivå internationellt är jordfelsbrytaren ett självklart tillval då den erbjuder ett extra skydd mot elfel och elolyckor. 

Så här gör du för att felsöka jordfelsbrytare

  • Slå till jordfelsbrytaren och se vad som händer. Om den inte löser ut igen beror det troligtvis på en tillfällig störning eller ett tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut regelbundet rekommenderar vi att du låter en elektriker undersöka problemet. 
  • Lossa gäng säkringarna i elcentralen eller slå ifrån automatsäkringarna och slå om jordfelsbrytaren på nytt. Du lokaliserar felet genom att återställa en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen. 
  • Slå till alla övriga säkringar och slå sedan till jordfelsbrytaren. Du har nu ström på hela din anläggning förutom den frånkopplade säkringen.
  • Något av de anslutna föremålen på denna säkring har jordfel. Oftast beror det på utomhus föremål, till exempel en fuktig skarvsladd men det kan även bero på inomhus föremål och fasta installationer. 

Om jordfelsbrytaren löser ut omedelbart beror det på ett bestående fel. Du kan försöka slå till jordfelsbrytaren när du har kopplat ut det misstänkta föremålet men om du inte lyckas hitta orsaken bör du låta en behörig elektriker felsöka vidare. De vanligaste frågorna och svaren hittar du här.

Jordfelsbrytaren kan liknas med en parkerad bil, om den inte testas regelbundet är det inte säkert att den fungerar när den ska användas. På din jordfelsbrytare finns det en testknapp märkt “T” för test. Du kontrollerar din jordfelsbrytare genom att trycka på testknappen varpå strömmen i anläggningen ska brytas. Om strömmen inte bryts måste du genast kontakta en behörig elektriker.


Jordfelsbrytare håller inte för evigt och om din jordfelsbrytare är installerad innan 1996 rekommenderas du att byta ut den i förebyggande syfte.

Alla våra elektriker är auktoriserade medlemmar i Elsäkerhetsverket .  Kontakta oss på 020-22 33 11 eller mejla oss på kontakt@jourett.se för mera information eller boka ett arbete. Här hittar du oss!

P.S Kom ihåg att testa din jordfelsbrytare två gånger om året!